Pappa till H-kullen är:

BH IPO1 KORAD SUCH NUCH

Heiza´s Hurricane "Bond"

Se mer om honom på Heiza´s Kennel

/