OM RASEN

SKKs Rasstandard

Fakta i korthet

 

Historik

Pastor John Russell i England anses som rasens skapare. Han behövde en uthållig, modig jaktterrier av lagom storlek som skulle assistera foxhundarna i rävjakten. Två varianter utvecklades ur så gott som samma linjer, enda skillnaden var egentligen storlek och proportioner. Den högre, mer kvadratiskt byggda varianten är numera känd som parson russell terrier medan den lågbenta, proportionellt längre är känd som jack russell terrier. 2001 blev den godkänd av Svenska Kennelklubben. Jack russell är en av de numerärt största raserna i terriergruppen.

 

trump

 

Användningsområde

Jack russell terrier är en sällskapshund men också en duglig jaktterrier, lämpad för grytjakt. Det är en positiv hund, förväntansfull och glad möter den de flesta utmaningar. Man ska vara medveten om att jaktinstinkten finns där, även om man inte tänkt använda hunden till jakt. Jaktinstinkten utgör en motor hos hunden, och den motorn kan användas till så mycket annat, till exempel hundsporter som agility, spår och eftersök.

 

Hälsa

Jack russell är en frisk och sund ras. Den har inga kända rassjukdomar och inget hälsoprogram hos Svenska Kennelklubben. Men rasklubben rekommenderar ögonlysning och patellaundersökning (lösa knäleder) av avelshundar.

 

Egenskaper / Mentalitet

Rasen har ett stort mod och självförtroende i en liten och söt förpackning. Den är mycket social och sällskaplig. Den var ju från början avsedd för grytjakt. Med detta i bakhuvudet, är det lätt att förstå varför en liten jack russell än i dag är så positiv, självständig och modig.

 

img

 

Storlek och utseende

Jack russell terrier är en karaktärsfull, aktiv, stark och smidigt byggd jaktterrier. Kroppen är längre än den är hög, bröstkorgens omkrets bakom armbågarna är ca 40–43 cm och mankhöjden är ca 25–30 cm. Vikten är ca 5–6 kg. Pälsen kan vara slät, sträv eller raggig (broken). Färgen är vit med svarta och/eller rödgula tecken.

 

Pälsvård

Den släthåriga varianten har en tät slät päls som inte behöver trimmas. Den strävhåriga är i två lager, en mjuk underull och en sträv ytterpäls, som behöver trimmas. En raggig päls är nästan som ett mellanting mellan slät och sträv. Den är också i två lager, men den har inte den mjuka underullen som en strävhårig har. Den behöver också trimmas. Man ska inte klippa rasen. Klipper man av de döda hårstråna istället för att rycka bort dem med rötterna, blir pälsen porösare och absorberar väta och smuts. Det gör att hunden fryser mycket fortare i regn och blötsnö.

 

Övrigt

Jack Russell terrier är livlig, alert och aktiv med ett intensivt och intelligent uttryck. Rasen är framåt, orädd, social och vänlig med gott självförtroende. Världens roligaste lilla hund.

 

omrasen

 

 

 

 

Varför köpa en SKK-registrerad Jack Russell Terrier?  

Många hundar kallas till vardags för Jack Russell terrier utan att vara registrerade i SKK (Svenska kennel klubben). Hundarna kan vara mycket olika både exteriört och mentalt. Men också väldigt lika! Vissa är registrerade i andra klubbar/organisationer och andra är inte registrerade alls. Rasklubben får ofta frågan om vad som egentligen menas med en Jack Russell terrier och det kan därför vara på sin plats att här nämna något om detta.

 

Jack Russell terrier godkändes som ras i SKK år 2001 med Australien som hemland. SKK tillhör FCI (sammanslutning av kennelklubbar) vilket bl a innebär att det är hemlandets rasstandard som gäller för raser som är godkända i en kennelklubb tillhörande FCI. Av detta följer att alla godkända Jack Russell terrier i Sverige skall motsvara den australiska rasstandarden. I Sverige kunde man få sin hund bedömd vid en s.k. mönstring. Mönstringar anordnades runt om i landet och två domare avgjorde om hunden motsvarade den rasstandard som gäller för rasen och godkände eller underkände hunden för registrering i SKK. Många ägare till hundar av Jack Russell typ tog dessa tillfällen i akt och har idag registrerade hundar. Denna möjlighet har nu upphört. (Läs mera om inmönstring på Jack Russellklubbens hemsida.)

 

Av detta följer att den som tänker köpa en Jack Russell terrier skall vara observant på att hunden är registrerad i SVENSKA KENNELKLUBBEN redan då den levereras. Man ska inte acceptera ett löfte om att man senare själv kan ombesörja registrering av sin valp, inte ens om priset på valpen reduceras. Valpen skall enligt SKK:s grundregler, som gäller för alla uppfödare, vara registrerad vid leverans.Utan detta registreringsbevis kan du inte tävla med din hund i officiella sammanhang och inte få dina resultat registrerade. Utan detta registreringsbevis betraktas din hund som en blandrashund (gäller även hundar som t ex är registrerade i JRTC)

 

 

bild

 

 

MÖNSTRING AV JACK RUSSELL

Vid ett möte, 2007-09-13, mellan Svenska Kennelklubben (SKK) och Svenska Terrierklubben (SvTeK) samt representanter från rasklubbarna för parson russell terrier och jack russell terrier diskuterades gjorda erfarenheter och framtida förändringar gällande de undantag som gjorts från SKKs Registreringsbestämmelser för de båda raserna.

 

Jack russell terrier godkändes som ras av FCI 2000-10-25 då också den första standarden fastställdes.När det gäller jack russell terrier har populationen varit betydligt större än vad som varit fallet med parson russell terrier. Det är också betydligt fler individer som mönstrats in i SKKs register och den inledande fasen av rasens uppbyggnad kan anses som avslutad. Av denna anledning togs undantaget för rasen bort 2006-12-31.

Parson russell terrier 


Godkändes som ras av Engelska Kennelklubben 1990-01-22 och av FCI 1990-07-02 och fick sin första FCI-standard 1991-09-24. För SKKs och SvTeKs del, började särskilda mönstringstillfällen att arrangeras ganska snart efter att rasen fått sin FCI-standard. Undantaget i registreringsbestämmelserna har nu praktiserats under relativt lång tid för att kunna nå en så bred avelsbas som möjligt. I det successiva uppföljningsarbete som gjorts av SKK och SvTeK kan vi nu konstatera att flertalet av de hundar som mönstrats in under de sista åren är fallna efter föräldradjur, eller har syskon, som redan finns i SKKs register. 


Därför beslutade SKK, SvTeK och företrädare för rasklubben att det speciella undantag som funnits i SKKs Registreringsbestämmelser upphör från och med 2007-12-31. De hundar som anmälts till mönstring under 2007 och ännu inte beretts möjlighet till en inmönstring, samt de hundar som anmäls under resterande tid under 2007 kommer att erbjudas ett (1) sista mönstringstillfälle. Detta, sista tillfälle, kommer att ske vid SvTeKs utställning i Nyköping lördagen den 1:a mars 2008.

 

SKKs Registreringsbestämmelser kommer alltså fr.o.m. 2008-01-01 att gälla på samma sätt för parson russell terrier och jack russell terrier som för övriga terrierraser.

 

Ur SKKs Allmänna registreringsbestämmelser-Dispensregistrering:

För hundar som inte uppfyller kraven för att registreras i SKKs huvudregister enligt Allmänna
registreringsbestämmelser kan registrering ske efter särskild dispens enligt nedan.
a. Hund som är äldre än 5 månader när ansökan om registrering inkommer till SKK, kan i undantagsfall få registreras om uppfödaren visar att denne haft giltig ursäkt för den sena ansökan. Importerad hund får omregistreras oavsett ålder.
b. Hund, vars härstamning inte kan härledas till inom samma ras registrerade hundar, kan i undantagsfall erhålla registreringsdispens efter att ha bedömts av ett domarkollegium. Om hunden bedöms motsvara lägst 3:e pris i kvalitetsklass kan registrering ske. Dispens kan ges till exempel för att möjliggöra uppbyggnad av raser, till raser med få årliga registreringar eller smal avelsbas.
• Ansökan om dispensregistrering ställs till SKK, som tillskriver berörd specialklubb för kännedom.
• Beslut om dispensregistrering fattas av SKK.
• Besluten anmäls till och protokollförs av SKKs avelskommitté samt meddelas till berörd specialklubb.

SVENSKA KENNELKLUBBEN & SVENSKA TERRIERKLUBBEN
Kjell Bräster/verksamhetschef . Catarina Ericson/ordförande