Bra att veta om Jack Russell

Varför köpa Jack Russell Terrier registrerad i svenska Kennelklubben?

Hej. Jag vill köpa valp av dig!

Det är något jag ofta får läsa i mina Mail, speciellt i dessa tider när många jobbar hemifrån och många kan köpa valp.

Jag brukar svara att de kan sätta upp sig på min intresselista så hör jag av mig när jag vet mer. I gengäld hoppas jag de talar om när de köpt valp på annat håll.

Vid ett tillfälle fick jag svar tillbaka att de köpt en JRTC registrerad Jack Russell och att det spelade inte någon roll                     

JRTC eller SKK. De skulle bara ha hunden till sällskap.

Nu ska inte detta handla om att kritisera en annan klubb men däremot förtydliga vad som gäller, så jag gick in på JRTC of Swedens hemsida och jag har tagit alla uppgifter om JRTC därifrån.

JRTC är en klubb som vår Jack Russell klubb. Medlemsantalet finns inte att utläsa på deras hemsida men man förmedlar 10 olika kennlar.                                                                                                                                                                   

I JRTC kan uppfödare ansöka om kennelnamn och man kan registrerar in sin valp. I registreringsreglerna står det att man måste vara medlem och i valpens stamtavla får det inte finnas några förfäder som är inregistrerade i SKK. 50 % måste vara vitt och man bör allmänt följa rasstandarden. De har en egen Rasstandard som inte stämmer överens med SKKs. Jag kan inte hitta något ställe på hemsidan där jag kan se någon information om hundarna som är registrerade. Jag ser heller inte något hälsoprogram eller hur man som uppfödare kan se att föräldrarna är nära släkt

Det finns också en klubb som heter svenska hundklubben. Medlemsantalet där är ungefär 1000. De har sju lokalklubbar och en huvudklubb. Det finns åtta stycken kennlar förmedlade. Även de har en egen rasstandard som skiljer sig från SKKs. De skiljer på Släthårig mindre än 12” och högre än 12”, Strävhårig mindre än 12” och högre än 12”.                                                                                                                                                                                                                 Jag kan inte avgöra om dessa båda klubbarna samarbetar eller ej men det är troligt. Båda har regler för uppfödning men det är samma som står på Jordbruksverket och med andra ord gäller för alla.

För båda klubbarna gäller: Har hunden ställts ut, eller på annat sätt används inom SKKs organisation ska den avregistreras och kan heller inte återregistreras där. 

Nu tyckte jag att det blev lite intressant. Jag tror inte man känner till SKKs organisation.

Svenska kennelklubben (SKK) tillhör den internationella kennelklubben Fédération Cynologique Internationale (FCI). Det är en internationell kennelklubbsorganisation med medlemmar från alla världsdelar. Drygt 80 nationella kennelklubbar är anslutna. Arbetet inom organisationen sker framför allt genom kommittéer, till exempel inom områdena agility, lydnad, utställning, vetenskap, standard och olika jakthundstyper. SKK finns representerade i alla kommittéer.

Svenska kennelklubben är hundägarnas riksorganisation och består av närmare 300 000 medlemmar

Svenska kennelklubbens organisation består av Kennelfullmäktige, disciplinnämnd, Centralstyrelse, kommittéer och klubbar. Jag tänkte inte gå in på kennelklubbens organisation utan på de olika klubbarna.

Klubbarna är

1.      Länsklubbar som i mitt fall är Blekinge kennelklubb. När jag betalar min medlemsavgift till SKK är jag samtidigt medlem i länsklubben                                                                             

2.      Specialklubbar är Terrierklubben, Brukshundklubben och Sveriges Hundungdom                                                                                                   

3.      Rasklubb

4.      Avtalsansluten Rasklubb är Jack Russellklubben, dvs en rasklubb som inte ingår i en specialklubb och vars verksamhet regleras av avtal mellan SKK och rasklubben. Syftet med en anslutning som rasklubb är att klubben på sikt ska kunna anslutas till en befintlig specialklubb, bli en egen specialklubb eller tillsammans med andra närliggande raser bilda en specialklubb.

5.      En Verksamhetsklubb är ansvarig för en hundsport eller tävlingsform. Klubben ansvarar för sportens utveckling, regelverk, håller utbildningar och arrangerar officiella tävlingar och prov.                                                                                     Tex svenska Agilityklubben, svenska Hundfreestylegruppen och svenska Nose Works klubben

Om man vill tävla inom SKK ansluten klubb måste man ha ett registreringsnummer eller en tävlingslicens.                             

För våra registrerade JRT är det inget problem. När vi tävlar använder vi registreringsnumret och vi tävlar som Jack Russell terrier men den som har en hund som är inregistrerad hos JRTC eller svenska hundklubben har nu en ”ej inregistrerad i SKK” oavsett vilken blandning som finns i hunden, det står det hos alla blandraser.                                                                                                                                                          

En del hundar och förare är väldigt duktiga i sin sport. De kanske kommer så långt att de vill tävla i landslaget. Ibland är det kanske inte den som köper hunden som tävlar. Kanske är det barnet i familjen.

Vid deltagande i EO (European Open), NM (Nordiskt Mästerskap) och VM (Världs mästerskapen) krävs att man har hund som är registrerad i SKK. Även kryptokid hund får delta. Oregistrerad hund får deltaga, men kan bara kvalificera sig till EO.

Nu till hälsoläget.SKK har kennelkonsulenter som kommer ut till oss uppfödare och de kontrollerar att vår hundar mår bra och om vi har några problem kan vi ta upp det med dem. För mig känns det tryggt att de kommer någon gång om året.

Jag som uppfödare har bundit mig till att se till rasens bästa. Att enbart använda friska hundar i aveln. Jag följer Jack Russellklubben rekommendation att undersöka föräldrarna vad gäller knälederna (Patella) och ögonlyser för att utesluta ögonsjukdomar. Vid misstanke om genetiskt överförbara sjukdomar utesluter jag hunden i avel.

Jag ställer ut mina hundar minst en gång på utställning för att få ett bedömmande av domare som är specialutbildad på rasen. Allt för att få så bra avkommor som möjligt. Naturligtvis kan man även få en avkomma som skiljer sig i viss mån ändå men chansen att få valpar som håller rasstandard är betydligt större om avelsdjuren följer rasstandard än om man för ihop vilka hundar som helst.                                                                                                                                                    

På SKKs avelsdata kan jag även kontrollera att föräldrarna inte är för nära släkt.

SKK vill att vi använder deras köpekontrakt. Dessa är utformade av jurister för att tillgodose inte bara uppfödarens intresse utan också köparens.

Valparna blir veterinärundersökta, chipmärkta och vaccinerade innan köp annars kan man inte använda SKKs köpekontrakt.

Just inom rasen Jack Russell Terrier är det lätt att säga att det är en Jack Russell.

En arbetskompis till mig kom fram och sa

-        Har du Jack Russell? Jag har också en. Och så är det lite Shih tzu i den också, men den ser ut som en Jack Russell och har fått dess temperament.

Ja, Ja tänker jag. Du vet tydligen inte vad en Jack Russell är.

Vid ett annat tillfälle ringde en helt förtvivlad ägare till en ”Jack Russell”.

-        Jag vet inte vad jag ska göra? Min Jack Russell bits och är helt oregerlig. Han följer mig överallt. Kommer det någon rusar han dit och skäller. Har jag otur biter han dem.

-        Är det en hund med registreringsnummer hos svenska kennelklubben?

-        Nej, men uppfödaren sa att jag kunde registrera in den senare

-        Du har köpt en blandrashund med andra ord?

-        Nej, det är en Jack Russell

-        Du kan inte registrera in din hund i SKK. Tidigare kunde man inmönstra på officiell utställning men det kan man inte göra sedan 2008 om inte hunden tillför något alldeles speciellt till rasen.                                                                                 

Tyvärr kan jag inte hjälpa dig.

 

Till slut vill jag bara tillägga hur intressant det var att läsa om JRTC Jack Russelln och hur man förbjuder samröre med SKK samtidigt som man rekommenderar valpköpare att vända sig till Svenska Brukshundklubben och dylika klubbar för att aktivera sin hund. Brukshundklubben som är en del av svenska Kennelklubben (SKK).

Nu har jag inte ens nämnt något om smuggelhundar och att man har lättare att undvika dessa om man kan leta på föräldrarna i SKKs hunddata.