Varning för oregistrerade Rottweiler

Köp INTE en oregistrerad Rottweiler!

V A R N I N G !

När du köper oregistrerad Rottweiler köper du inte en Rottweiler utan en blandrashund!

Det är endast valpar som är registrerade i SKK (Svenska Kennel Klubben) som räknas som renrasiga Rottweiler. Om de som säljer oregistrerade valpar efter HD o AD fria föräldradjur, som är sunda mentalt och du inte hittar något som är fel på valpen/parningen. Varför har de då inte registrerat dem? Vad du än får höra för argument så är det ALLTID något som är allvarligt FEL när valpar inte registreras!


Du som valpköpare kan aldrig registrera enskilda individer efterhand, utan hela kullen måste då registreras av den så kallade uppfödaren.

Du som valpköpare begränsas i ditt köp av oregistrerat, det finns begränsad tillgång till tävlingar och prov som arrangeras av diverse hundklubbar. En uppfödare som tar sitt ansvar vill inte begränsa sina valpar till ett mindre aktivt liv.

De uppfödare som väljer att inte registrera sin valpkull påverkas inte heller av SKK:grundregler som finns för uppfödare, inte heller konsument köpslagen. En SKK uppfödare har därigenom ett ansvar över valpen även efter att den har levererats. Du får som köpare av en oregistrerad Rottweiler ett sämre skydd och omfattas av köplagen och uppfödaren slipper ta sitt ansvar.

En uppfödare som har registrerat kennel namn har bland annat dessa skyldigheter; (det har inte de som sysslar med blandrasavel)

  • Följa de riktlinjer för rasen som finns hos SKK.
  • Leverera, vaccinerad, ID-märkt och veterinärbesiktigad hund.
  • Att inte leverera en valp före 8 veckors ålder.
  • Att leverera valpen tillsammans med Köpeavtal från SKK.
  • Att leverera valpen tillsammans med Registreringsbevis (Stamtavla).
  • Att följa rasens hälsoprogram.
  • Att alltid lämna sanningsenliga uppgifter.
  • Att se till att valpen har fått en bra uppväxt under de 8 veckor de varit hos uppfödaren.

Grundreglerna för SKK:s uppfödare finns att läsa här

En uppfödare som säljer oregistrerade rottweilervalpar kan vara en utesluten uppfödare från skk:s organisation, de har i regel begått allvarliga brott mot skk:s grundregler. Avelsdjuren kan ha avelsförbud och troligtvis känner de överhuvudtaget inte till hur hundarnas hälsotillstånd är. Det mest troliga är att de endast säljer valparna för att tjäna pengar och samtidigt inte behöva ta ansvar för den kullen med valpar som förtjänar ett värdigt liv!

Det kostar inte mycket att registrera valpar, summan är 515 kr/ valp om en eller båda föräldradjuren är omeriterade. Är båda föräldrarna meriterade kostar det 355 kr/valp.

V A R N I N G !

Det finns så kallade valpfabriker där man tillverkar en egen stamtavla, som inte har något med SKK att göra. Vill även passa på att varna för dem. De har inget intresse i att föra fram rasen och begränsar sina valpar och valpköpare genom att utföra blandrasavel! Här betalar du fullpris om inte mer för en valp som helt och fullt är en blandrashund. Ett mycket oseriöst och fult utnyttjande av människor som inte vet bättre.

Är värt att upprepas:
Vad du än får höra för argument så är det ALLTID något som är allvarligt FEL när valpar inte registreras!

Våra rekommendationer är att alltid vända dig till Svenska Kennel Klubben och Svenska Rottweilerklubben när du har planer på att köpa dig en valp.

 

Så här ser stamtavlorna ut från SKK:

 

Hundar registrerade före våren 2006 har den vita och hundar efter våren 2006 har den gröna.

(Texten är kopierad från AfR/Svenska Rottweilerklubben, men där är den godkänande av författaren, publicerat denna text.)