Laagårdens Scar

SE24993/2020

 

Han är född 27 mars 2020

Scar har flyttat till Anna och Jonas Blom i Malmö

6v

6v

5v

4v

4v

3 veckor

/