Laagårdens Simba

SE24990/2020

Han är född 27 mars 2020

Simba har flyttat till Anna Gaarde med familj i Lerberget

6v

6v

5v

4v

4v

3,5v

/