Laagårdens Jack Sparrow SE58238/2016

Hane född hos oss den 13 november 2016

Jack Sparrow "Dennis" har den 22 Januari flyttat till Ingvar och Annica Wahlström i Västerås

 

/

 

Ingvar och Annica Wahlström men Jack Sparrow

8 veckor

8 veckor

8 veckor

8 veckor

8 veckor

6 veckor

6 veckor

6 veckor

3v

3v

3v

4,5v

4,5v